طراحی و تولید نرم افزار


نرم افزارها و سامانه های سفارشی اینترنتی
ایده پردازی، طراحی و تولیدRFP نرم افزارها


نرم افزارها و سامانه های سفارشی اینترنتی


از آنجایی که پالیز یک شرکت خدمات محور ( تولید کننده نرم افزار بر اساس نیاز مشتری ) است، توانایی دارد تا تمامی درخواستهای نرم افزاری و هر سامانه ای که مورد نیاز مشتریان باشد را پیاده سازی نماید. این روند شامل برگزاری جلسات نیاز سنجی با حضور کارشناسان درگیر با مساله از سوی مشتری و نمایندگان تیمهای ایده پردازی و فنی و پشتیبانی شرکت پالیز ، تولید RFP و در نهایت کدنویسی و تولید نرم افزار خواهد بود.

مشخص بودن روند تولید نرم افزارهای سفارشی تحت وب، کمک می کند  تا روند گنگ تولید به شکل شفاف و با حداقل خطا و در سریع ترین زمان ممکن پیش برود. مشتری کاملا در روند تولید قرار گرفته و محصول نهایی کاملا مطابق با نیاز مشتری باشد. 
یکی از تکنیکهای پیاده سازی این روند کاری شفاف، ارائه پروتوتایپ به مشتری قبل از نوشتن کدها و انجام عملیات رفع اشکال قبل از کد نویسی است. 
نمونه پروتوتایپ :ایده پردازی، طراحی و تولیدRFP نرم افزارها

RFP مستندی است که قبل از آغاز یک پروژه تولید می‌شود به منظور ارائه اطلاعات و فراهم نمودن شرایط مورد نیاز آن. این مستند غالباً شامل بیان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدودیت ها و شرایط انجام پروژه خواهد بود. در نتیجه، این مستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهمترین و بزرگترین RFPهای تولید شده در شرکت پالیز مربوط به نرم افزار مدیریت املاک بانک مسکن است که ۲۰۰ ساعت جلسه فنی بین کارشناسان شرکت پالیز و مهندسان اداره ساختمان بانک مسکن تولید گردید. این نرم افزار هم اکنون توسط مهندسان و کارکنان بانک مسکن در حال بهره برداری است.


مزمزایای درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

 • شناخت واقعی نیازهای پروژه
 • دریافت اطلاعات درست و دلخواه در رابطه با نیازهای اعلام شده
 • تخمین درست هزینه و زمان پروژه
 • امکان مقایسه بهتر و ساده تر پیشنهادهای دریافت شده
 • کمک به اخذ تصمیم آگاهانه
 • کاهش مخاطرات پروژه
 • کاهش شکایات احتمالی آتی پروژه
 • کمک به انجام پروژه در یک تشکیلات اجرایی مناسب و منسجم
 • نشانه جدیت کارفرما در انجام پروژه
 • دریافت پیشنهادات تکمیلی و اضافی از پیشنهاد دهندگان
 • کمک به تنظیم پیمان نامه منطبق با نیازهای اعلام شده


در فرآیند تهیه RFP توجه به الزامات و نکات زیر ضروری است:
 • به ابهامات سریعاً پاسخ داده شود
 • سوالات به دقت بررسی شود
 • به پیامدها به دقت توجه شود
 • پیامدهای قانونی به دقت تشریح شود تا پیشنهاد دهندگان کاملاً از آن مطلع گردند
 • مراجع حل اختلاف مشخص شود
 • نقاط شاخص پیشرفت (Mile Stone) پروژه تعیین شوند
 • زمان و نحوه پرداخت ها مشخص شود
 • قرارداد خام در اختیار پیشنهاد دهندگان قرارگیردمراحل تهیه و گردش اجرایی پروژه به شرح زیر می باشد:
 • شناخت نیازهای پروژه
 • تهیه و تنظیم RFP
 • ارسال RFP برای اشخاص واجد شرایط
 • برپایی جلسات پرسش و پاسخ برای اشخاص
 • دریافت پیشنهادها از اشخاص


بخش های اصلی یک RFP
 1. بخش اداری و اجرایی
  • ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها
  • قوانین و مقررات حاکم بر پروژه
  • دستورالعمل جلسه پرسش و پاسخ
  • تیم تهیه کننده RFP
 2. بخش فنی
  • پردازشهای اصلی بیان شوند
  • ورودی های پردازشهای اصلی
  • خروجی های پردازش های اصلی
  • نحوه نگهداری داده ها
  • میزان و حجم پردازش داده ها
  • تعداد کاربران
  • سکوهای سخت افزاری
  • سکوهای نرم افزاری
 3. بخش مدیریتی
  • طرح مدیریت پروژه
  • زمانبندی پروژه
  • روش طراحی، توسعه و پیاده سازی
  • چگونگی استقرار تیم پروژه
  • چگونگی تحویل و نصب و راه اندازی
  • روش آزمون پذیرش
  • چگونگی آموزش
  • چگونگی پشتیبانی
  • روش مستند سازی فرآورده های پروژه
 4. بخش قیمت
  • قیمت پیشنهادی نباید صرفا به بیان یک عدد ختم گردد، بلکه باید با آنالیز کامل همراه باشد
  • ساختار و آنالیز قیمت باتوجه به نوع پروژه می تواند متفاوت باشد
 5. پیوست ها