نرم افزارها و سامانه های سفارشی اینترنتی


از آنجایی که پالیز یک شرکت خدمات محور ( تولید کننده نرم افزار بر اساس نیاز مشتری ) است، توانایی دارد تا تمامی درخواستهای نرم افزاری و هر سامانه ای که مورد نیاز مشتریان باشد را پیاده سازی نماید. این روند شامل برگزاری جلسات نیاز سنجی با حضور کارشناسان درگیر با مساله از سوی مشتری و نمایندگان تیمهای ایده پردازی و فنی و پشتیبانی شرکت پالیز ، تولید RFP و در نهایت کدنویسی و تولید نرم افزار خواهد بود.

مشخص بودن روند تولید نرم افزارهای سفارشی تحت وب، کمک می کند  تا روند گنگ تولید به شکل شفاف و با حداقل خطا و در سریع ترین زمان ممکن پیش برود. مشتری کاملا در روند تولید قرار گرفته و محصول نهایی کاملا مطابق با نیاز مشتری باشد. 
یکی از تکنیکهای پیاده سازی این روند کاری شفاف، ارائه پروتوتایپ به مشتری قبل از نوشتن کدها و انجام عملیات رفع اشکال قبل از کد نویسی است. 
نمونه پروتوتایپ :